PA Thailand (Physical Activity Thailand)

การละเล่นของเด็กไทย "เรือบกและวิ่งเปรี้ยว"

การละเล่นของเด็กไทย "เรือบกและวิ่งเปรี้ยว"

ส่งเสริมการละเล่นเด็กไทย โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร (ขอนแก่น)

วัน จันทร์ 26 สิงหาคม 2562 - ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562

1)การละเล่นเรือบก ขั้นนำ การทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการทำกิจกรรม ตามโปรแกรมของ สสส วิธีเล่น เรือบก 1. ผู้ลงเล่นเรือแข่งยืนคร่อมท่อพีวีซี
2. ผู้เล่นเรือบกออกวิ่งไปพร้อมกันโดยให้วิ่งในสนามและจับเวลา
๓. เรือบกลำที่ชนะเลิศต้องชนะ ๒ เที่ยว ในกำหนด ๓ เที่ยวซึ่งเป็น กติกาเดียวกับการแข่งขันเรือยาวทั่วไป
๔. ความสนุกสนานในการแข่งเรือบกอยู่ที่ผู้แข่งขันเรือบกในแต่ละลำ จะต้องวิ่งโดยพร้อมเพียงกัน ซึ่งถ้าผู้เข้าแข่งขันคนใดเสียจังหวะ หรือไม่พร้อมกับคนอื่นๆ เรือบกก็จะพามาล้มแล้วทุกคนต้องวิ่งจนกว่าจะถึงเส้นชัย
จำนวนผู้เล่น ๕ คน ๗ คน หรือ ๑๐ คน
การแต่งกาย ชุดพละ หรือชุดวอร์ม รองเท้าผ้าใบ
2)การละเล่นเรือบก ขั้นนำ การทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการทำกิจกรรม ตามโปรแกรมของ สสส วิธีการเล่นวิ่งเปี้ยว 1. เราจะแบ่งผู้เล่นทั้งหมดออกเป็นสองฝ่าย โดยจะแต่ละฝ่ายจะมีผู้เล่นประมาณ 5-15 คน ไม่ควรมากหรือน้อยไปกว่านี้ เพราะอาจจะทำให้การแข่งขันไม่สนุกเท่าที่ควรหากผู้เล่นน้อยหรือมากไป 2. เตรียมหลักหรือกรวยเป็นเขตแบ่งสำหรับแต่ละทีมห่างกันประมาณ 8-10 เมตร
สถานที่ บริเวณสนามฟุตบอล 3. ให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายต่อแถวกันที่หลักหรือกรวยของฝ่ายตนเองห้ามเกินไปจากหลักหรือกรวย และให้คนที่วิ่งคนแรกถือผ้าเพื่อไว้สำหรับตีหรือสัมผัสฝ่ายตรงข้าม 4. ให้วิ่งออกจากด้านขวามือของฝ่ายตัวเองแล้ววิ่งไปให้เร็วที่สุดและตีผ้าใส่ฝ่ายตรงข้ามหากยังไม่ได้เมื่อครบรอบให้ส่งผ้าให้ทีมเราหลังจากวิ่งกลับมาถึงที่หลักของเรา แล้วคนที่รับผ้าต่อก็จะวิ่งไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีทีมใดทีมหนึ่งวิ่งเร็วจนสามารถนำผ้าไปตีอีกฝ่ายได้ ฝ่ายที่ตีผ้าได้ก็จะเป็นฝ่ายชนะ สถานที่ บริเวณสนามฟุตบอล

โดย kku_สุภาวินี เมื่อ 16 ส.ค. 62 09:48 น.