ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย (เขตภาคเหนือ อีสาน กลาง) 17 พฤศจิกายน 2560

@November,27 2017 12.36
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย (เขตภาคเหนือ อีสาน กลาง) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม Vic3 Bangkok กรุงเทพมหานคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย กับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่น อ.นาสาร จ.สุราษฏร์ธานี

@November,27 2017 12.01
14 พฤศจิกายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกายและติดตามประเมินผลโครงการ Online ผ่านทาง Website กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเงาะโรงเรียน ตึกอุบัติเหตุชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านนาสาร อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ


More Info