ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

25 items(1/3) 2 3 Next » Last »|

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย (เขตภาคเหนือ อีสาน กลาง) 17 พฤศจิกายน 2560

โดย Yuttipong Kaewtong on November,27 2017 12.36

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย (เขตภาคเหนือ อีสาน กลาง) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม Vic3 Bangkok กรุงเทพมหานคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย กับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่น อ.นาสาร จ.สุราษฏร์ธานี

โดย Yuttipong Kaewtong on November,27 2017 12.01

14 พฤศจิกายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกายและติดตามประเมินผลโครงการ Online ผ่านทาง Website กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเงาะโรงเรียน ตึกอุบัติเหตุชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านนาสาร อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย กับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่น อ.สวี จ.ชุมพร

โดย Yuttipong Kaewtong on November,27 2017 11.39

13 พฤศจิกายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกายและติดตามประเมินผลโครงการ Online ผ่านทาง Website กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่น ณ โรงพยาบาลสวี ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2 อ.สวี จ.ชุมพร

การประชุมเวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่าย สำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐

โดย Yuttipong Kaewtong on November,05 2017 16.49

การประชุมเวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ โ ๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม BB206 ชั้น ๒วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ โ ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๕-๗ ชั้น ๕โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒน

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมทางกาย (PA) กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

โดย Yuttipong Kaewtong on October,27 2017 10.53

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมทางกาย (PA) กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งแผนการขับเคลื่อนแผนงานกิจกรรมทางกาย (PA) จะขับเคลื่อนผ่านเครื่องมือกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 การประชุมการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร เครื่องมือ ตัวอย่างโครงการ และกระบวนการเรียนรู้

โดย Yuttipong Kaewtong on October,27 2017 10.03

การประชุมการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร เครื่องมือ ตัวอย่างโครงการ และกระบวนการเรียนรู้ โครงการกิจกรรมทางกาย วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการแผนการทำงาน (Road Map) กลุ่มงานพื้นที่สุขภาวะ แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

โดย Yuttipong Kaewtong on October,27 2017 09.32

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการแผนการทำงาน (Road Map) กลุ่มงานพื้นที่สุขภาวะ แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายเวลา 09.30-16.30 น. ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กทม.

วันที่ 25 กันยายน 2560 การประชุมเวทีรับฟังความเห็นเฉพาะประเด็นของผู้มีส่วนได้เสีย ว่าด้วยการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

โดย Yuttipong Kaewtong on October,27 2017 01.16

การประชุมเวทีรับฟังความเห็นเฉพาะประเด็นของผู้มีส่วนได้เสีย ว่าด้วย การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 9.00 โ 15.00 น.ณ ห้อง Topaz 12 โรงแรม ริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 19 กันยายน 2560 ประชุมปฏิบัติการวางแผนงานโครงการ กีฬาไทย และจักรยาน

โดย Yuttipong Kaewtong on October,27 2017 00.53

วันที่ 19 กันยายน 2560 ประชุมปฏิบัติการวางแผนงานโครงการ กีฬาไทย และจักรยาน

วันที่ 15 กันยายน 2560 ประชุมปฏิบัติการวางแผนงานโครงการ เดิน-วิ่ง

โดย Yuttipong Kaewtong on October,19 2017 12.13

ประชุมปฏิบัติการวางแผนงานโครงการ เดิน-วิ่ง

25 items(1/3) 2 3 Next » Last »|