PA Thailand (Physical Activity Thailand)

task_alt

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

task_alt
รายงานผลงานประจำงวดที่ 11 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562
ยังไม่มีการสร้างรายงานผลงานประจำงวดที่ 1
task_alt
รายงานผลงานประจำงวดที่ 21 ส.ค. 2562 - 29 ก.พ. 2563
ยังไม่มีการสร้างรายงานผลงานประจำงวดที่ 2
task_alt
รายงานผลงานประจำงวดที่ 31 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
ยังไม่มีการสร้างรายงานผลงานประจำงวดที่ 3