PA Thailand (Physical Activity Thailand)

การประชุมวางแผนการทำงาน รพสต.กับกองทุนตำบล และการวางแผนขับเคลื่อนคลินิกพัฒนาโครงการ สสส.

by Yuttipong Kaewtong @1 มี.ค. 62 10:52 ( IP : 202...135 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x658 pixel , 93,109 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 63,662 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 103,405 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 128,902 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 85,798 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 116,666 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 99,726 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 98,378 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 66,669 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 71,617 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 106,962 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 112,499 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 106,744 bytes.

การประชุมวางแผนการทำงาน รพสต.กับกองทุนตำบล และการวางแผนขับเคลื่อนคลินิกพัฒนาโครงการ
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 321 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพ ภาคีเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย องค์กร สสส. , สปสช., สำนักงานระบบปฐมภูมิและครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข, สจรส.มอ.

Relate topics