PA Thailand (Physical Activity Thailand)

โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)

โครงการย่อย

ชื่อโครงการย่อยกิจกรรมบันทึกวันที่เริ่มติดตาม
1 Zumba ประยุกต์ ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลา 13 13 29 เม.ย. 2562
2 กายพร้อม ใจพร้อมสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) 11 24 มิ.ย. 2562
3 การละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 4 4 21 พ.ค. 2562
4 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) 7 7 13 พ.ค. 2562
5 การออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 3 2 19 เม.ย. 2562
6 กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวตำบลป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 4 4 19 เม.ย. 2562
7 กิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกายสำหรับเด็กป่วยเรื้อรัง อำเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 5 1 28 เม.ย. 2562
8 กีฬาเปตองชุมชนบ้านบางจิก อ.หันคา จ.ชัยนาท 5 29 เม.ย. 2562
9 ขยับกาย สไตล์ น.บ. 7 6 28 พ.ค. 2562
10 ขยับกาย สบายชีวี 4 2 พ.ค. 2562
11 ขยับจิตพิชิตกายแข็งแรง ด้วยกิจกรรมทางกาย (สาธิตอนุบาล) 4 4 24 มิ.ย. 2562
12 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนปากคลองมะขามเฒ่า 4 1 4 พ.ค. 2562
13 คีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพ 2 28 พ.ค. 2562
14 โครงการ Active play Active learning thinking for health of klongpraratpreang school. 5 5 11 พ.ค. 2562
15 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 2 2 22 มี.ค. 2562
16 โครงการ กีฬาเพื่อสุขภาพ บ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม (ขอนแก่น) 2 19 เม.ย. 2562
17 โครงการ แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย โรงเรียนคลองหลุมลึก 1 11 พ.ค. 2562
18 โครงการ ฮูลฮูปวัยใสใส่ใจลดอ้วนลดพุง 7 2 พ.ค. 2562
19 โครงการกายใจ สดใส แข็งแรง โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 7 7 27 พ.ค. 2562
20 โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 5 21 พ.ค. 2562
21 โครงการขยับกายด้วยเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียว 3 3 19 เม.ย. 2562
22 โครงการขยับกายสบายชีวี (ขอนแก่น ) ร.ร.บ้านหนองคลอง 4 4 19 เม.ย. 2562
23 โครงการเด็กไทยไร้พุง โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สำนักงานเขตสายไหม 5 29 ก.ค. 2562
24 โครงการต่อยอดสุขภาพนิสิตและอาจารย์ในชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย (ครั้งที่ 2) 5 5 16 เม.ย. 2562
25 โครงการเต้นเปลี่ยนชีวิต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 4 2 พ.ค. 2562
26 โครงการบริหารกายด้วยไม้พลอง เพื่อสุขภาพของชาวชุมชนบ้านบางเลา 4 29 เม.ย. 2562
27 โครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อ เพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆ 5 1 28 เม.ย. 2562
28 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายเเละกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 6 6 13 พ.ค. 2562
29 โครงการพัฒนาครูกิจกรรมทางกาย (เขต3ขอนแก่น) 1 13 มิ.ย. 2562
30 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 5 21 มี.ค. 2562
31 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอ้วนในโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จังหวัดราชบุรี 3 2 พ.ค. 2562
32 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AND Healthy โรงเรียนบ้านสันติธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 4 4 13 พ.ค. 2562
33 โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางกายสำหรับเด็กประถมศึกษาโรงเรียนบ้านวังม่วง 7 5 13 พ.ค. 2562
34 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ 1 1 พ.ค. 2562
35 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข สนุกด้วยยางยืด 5 5 19 เม.ย. 2562
36 เตะหน่อย ต่อยนิด ฟิตนาน กับคีตะมวยไทยโรงเรียนวัดสีบัวทอง 4 28 เม.ย. 2562
37 ไตรภูมิสุขภาพดีด้วยวิธีแบบมวยไทย และไลแดนซ์ 10 10 27 เม.ย. 2562
38 นวัตกรรมตาราง 9 ช่องส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่ชุมชนชัยภูมิ 8 8 19 เม.ย. 2562
39 บ้านแหลมยางนา ชวนกันออกมา ร้องเล่นเต้นรำ 6 6 2 พ.ค. 2562
40 ปลูกพืชผักสวนครัวไม่ต้องกลัวสารพิษ 5 28 เม.ย. 2562
41 พัฒนาทางด้านร่างกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 8 4 13 พ.ค. 2562
42 เพิ่มการเล่นของเด็กเล็กโรงเรียนชะอวดวิทยา 2 27 เม.ย. 2562
43 โยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้า เพาะปัญญาพาเพลิน 7 6 27 เม.ย. 2562
44 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายActive Learning 3 1 19 เม.ย. 2562
45 ลดการใช้โทรศัพท์เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) จังหวัดพัทลุง 8 8 27 เม.ย. 2562
46 ส่งเสริมการละเล่นเด็กไทย โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร (ขอนแก่น) 11 19 เม.ย. 2562
47 ส่งเสริมการเล่น “เฟิร์ม ฟิต”พิชิตโรค โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 7 13 พ.ค. 2562
48 ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "โรงเรียนวัดดอกไม้ ใส่ใจสุขภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1" 7 7 13 พ.ค. 2562
49 ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "วัยเรียน วัยใส ไร้พุง" โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 9 9 13 พ.ค. 2562
50 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่โดยใช้ท่ารำตบมะผาบและท่ารำฟ้อนดาบ 7 1 23 พ.ค. 2562
51 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายสบายชีวีโรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 19 เม.ย. 2562
52 ส่งเสริมนวัตกรรมทางกายเพื่อสุขภาพระดับชุมชน 8 18 เม.ย. 2562
53 ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกาย ห่างไกลโรคภัยด้วยลีลาบาสโลบิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 7 7 13 พ.ค. 2562
54 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมทางกาย โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 7 6 2 พ.ค. 2562
55 สนุกเล่นกระทบไม้ ร่ายรำกระแทกเท้า รู้เท่า เร่งทำ สูงทัน 7 7 9 ก.ค. 2562
56 สีล้ง ส่งเสริม สุขภาพ (โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี) 4 1 11 พ.ค. 2562
57 สุขภาพดี ชีวิสดใส ร.ร.หนองตูมหนองงูเหลือม 3 1 23 พ.ค. 2562
58 อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทย 9 9 21 มิ.ย. 2562
59 ออกกำลังกาย สบายชีวี ด้วยวิถี Sports Dance 3 5 พ.ค. 2562
60 ออกกำลังกายดี กินผักผลไม้ได้ 400 กรัม 5 8 ก.ค. 2562
61 ฮูล่าฮูบ ขยับวันละนิด พิชิตพุง โรงเรียนบ้านน้ำตก 7 6 27 เม.ย. 2562

พัฒนาโครงการ

ชื่อพัฒนาโครงการวันที่เริ่มพัฒนา
1 สงขลากีฬาริมหาด 22 มี.ค. 2561
2 การออกกำลังกายด้วยศิลปแม่ไม้มวยไทย 22 มี.ค. 2561
3 test PA project 22 มี.ค. 2561
4 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 18 ก.ค. 2562
5 โครงการพัฒนาครูกิจกรรมทางกาย (เขต3ขอนแก่น) 13 มิ.ย. 2562
6 การออกกำลังกายด้วยศิลปแม่ไม้มวยไทย 22 มี.ค. 2561
7 กายพร้อม ใจพร้อมสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) 24 มิ.ย. 2562
8 ขยับกาย 24 มิ.ย. 2562
9 ศิลปะวัฒนธรรมมวยไทย...เยาวชนไทยเข้มแข็ง 18 ก.ย. 2562
10 โครงการ “ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต” 22 ม.ค. 2562
11 มหกรรมคนรักสุขภาพ: ชวนเพื่อนรัก มารักษ์สุขภาพ 22 ม.ค. 2562
12 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กประถมวัย 22 ม.ค. 2562
13 กะลาสปาสร้างสุขภาพกาย ใจ ให้เป็นสุข 22 ม.ค. 2562
14 โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 22 ม.ค. 2562
15 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 22 ม.ค. 2562
16 รำวงย้อนยุค 22 ม.ค. 2562
17 กิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนป่าแป๋วิทยา จ.เชียงใหม่ 22 ม.ค. 2562
18 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 22 ม.ค. 2562
19 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 22 ม.ค. 2562
20 พัฒนาศักยภาพ 22 ม.ค. 2562
21 ขยับจิตพิชิตกายแข็งแรง ด้วยกิจกรรมทางกาย (สาธิตอนุบาล) 24 มิ.ย. 2562
22 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 22 ม.ค. 2562
23 กิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนป่าแป๋วิทยา จ.เชียงใหม่ 22 ม.ค. 2562
24 กิจกรรมทางกายมนุษย์ล้อ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 22 ม.ค. 2562
25 ก้าว...ที่ต้องไปต่อ 25 ม.ค. 2562
26 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 มี.ค. 2562
27 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 22 มี.ค. 2562
28 โครงการสร้างสุขสุขภาพด้วยเวชศาสตร์การกีฬา 22 มี.ค. 2562
29 สุขภาพดีเร่มที่โรงเรียน 22 มี.ค. 2562
30 โครงการส่งเสริมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 22 มี.ค. 2562
31 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 23 มี.ค. 2562
32 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในโรงเรียน 23 มี.ค. 2562
33 (ทดลอง) : โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 23 มี.ค. 2562
34 รำวงย้อนยุคสร้างความสุขให้ชาวชุมชนบ้านใหม่เสาสูง 26 มี.ค. 2562
35 ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "วัยเรียน วัยใส ไร้พุง" โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 13 พ.ค. 2562
36 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
37 (ตัวอย่าง) โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมัธยม 1-3 โรงเรียนบ้านบางรัก อำเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 พ.ค. 2562
38 กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวตำบลป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 19 เม.ย. 2562
39 โครงการต่อยอดสุขภาพนิสิตและอาจารย์ในชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย (ครั้งที่ 2) 16 เม.ย. 2562
40 พัฒนาเครือข่ายอีสาน 17 เม.ย. 2562
41 สุขกายสบายชีวา 5 เม.ย. 2562
42 นวัตกรรมตาราง 9 ช่องส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่ชุมชนชัยภูมิ 19 เม.ย. 2562
43 โครงการพัฒนาสมรรถภาพ นักเรียนของเรา 5 เม.ย. 2562
44 ลดพุงลดอ้วน 5 เม.ย. 2562
45 ปั่นลดพุง 5 เม.ย. 2562
46 โครงการส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง 5 เม.ย. 2562
47 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนยามเช้า (Brian gym) 5 เม.ย. 2562
48 danceเพื่อสุขภาพ 18 เม.ย. 2562
49 กิจกรรมลูกเสือเพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านศาลา 19 เม.ย. 2562
50 โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาการด้านสุขภาพทางกายและใจ 5 เม.ย. 2562
51 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายActive Learning 19 เม.ย. 2562
52 ส่งเสริมการเล่นกีฬาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพนักเรียน โรงเรียนคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 19 เม.ย. 2562
53 โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ 5 เม.ย. 2562
54 ลดพุง ลดโรค 5 เม.ย. 2562
55 เด็กไทยสุขภาพดี 5 เม.ย. 2562
56 ลดพุงลดอ้วน 5 เม.ย. 2562
57 ส่งเสริมนวัตกรรมทางกายเพื่อสุขภาพระดับชุมชน 18 เม.ย. 2562
58 การละเล่นพื้นบ้านเสริมสร้างสติปัญญา โรงเรียนบ้านวังไฮ สพป.มุกดาหาร 19 เม.ย. 2562
59 โครงการขยับกายด้วยเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียว 19 เม.ย. 2562
60 กระชับสัดส่วนร่างกายและปรับุลิกภาพเพื่อเสริมสร้าง IQ และ EQ โรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร 19 เม.ย. 2562
61 หนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุขด้วยยางยืด 19 เม.ย. 2562
62 กิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพ 19 เม.ย. 2562
63 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข สนุกด้วยยางยืด 19 เม.ย. 2562
64 โครงการ กีฬาเพื่อสุขภาพ บ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม (ขอนแก่น) 19 เม.ย. 2562
65 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายสบายชีวีโรงเรียนบ้านโคกกลาง 19 เม.ย. 2562
66 ส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาในโรงเรียน 19 เม.ย. 2562
67 โครงการขยับกายสบายชีวี (ขอนแก่น ) ร.ร.บ้านหนองคลอง 19 เม.ย. 2562
68 ตระกร้อหรรษา 13 มิ.ย. 2562
69 โครงการ พ พิณไม่สิ้นลาย 19 เม.ย. 2562
70 โครงการบาสโลบเพื่อสุขภาพโรงเรียนค้อเขียวพิทยาภูมิ 19 เม.ย. 2562
71 ส่งเสริมการละเล่นเด็กไทย โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร (ขอนแก่น) 19 เม.ย. 2562
72 โครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านโคก1 19 เม.ย. 2562
73 ปั่นเพื่อสุขภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 19 เม.ย. 2562
74 ออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข 19 เม.ย. 2562
75 ขยับกายท้ายสัปดาห์ 19 เม.ย. 2562
76 โครงการออกกำลังกาย เล่นกีฬาพัฒนาสุขภาพกายใจดีชีวีมีสุข 19 เม.ย. 2562
77 ออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุขโรงเรียนบ้านหนองกะปาด 19 เม.ย. 2562
78 ส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายโรงเรียนสนามบินกิจกรรมทางกายหน้าเสาธง 19 เม.ย. 2562
79 โครงการจัดกิจกรรม Activeplayในโรงเรียนบ้านโคก 1 19 เม.ย. 2562
80 โครงการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถม จังหวัดขอนแก่น 19 เม.ย. 2562
81 การออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 19 เม.ย. 2562
82 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ไร้พุงลดอ้วน 23 เม.ย. 2562
83 โครงการ พ พิณไม่สิ้นลาย 19 เม.ย. 2562
84 ส่งเสริมการเล่นกีฬาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ โรงเรียนคำหัวช้างโนนตุ่ตป่ามะนาว ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 19 เม.ย. 2562
85 เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ "โคกกลางมินิมาราธอน 2019" 19 เม.ย. 2562
86 ขยับกายขยายสมองโรงเรียนสนามบินด้วยกิจกรรมทางกาย 19 เม.ย. 2562
87 เครื่่องเสียงเคลื่อนที่ 19 เม.ย. 2562
88 กระชับสัดส่วนร่างกายและปรับุลิกภาพเพื่อเสริมสร้าง IQ และ EQ โรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร 19 เม.ย. 2562
89 ลดการใช้โทรศัพท์เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) จังหวัดพัทลุง 27 เม.ย. 2562
90 เพิ่มการเล่นของเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 27 เม.ย. 2562
91 บ้านแหลมยางนา ชวนกันออกมา ร้องเล่นเต้นรำ 2 พ.ค. 2562
92 ไตรภูมิสุขภาพดีด้วยวิธีแบบมวยไทย และไลแดนซ์ 27 เม.ย. 2562
93 อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทย 21 มิ.ย. 2562
94 โยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้า เพาะปัญญาพาเพลิน 27 เม.ย. 2562
95 เพิ่มการเล่นของเด็กเล็กโรงเรียนชะอวดวิทยา 27 เม.ย. 2562
96 ปลูกพืชผักสวนครัวไม่ต้องกลัวสารพิษ 28 เม.ย. 2562
97 เพิ่มกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ หมู่ 4 ตำเบาเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 27 เม.ย. 2562
98 ออกกำลังถูกต้อง ป้องกันโรค 27 เม.ย. 2562
99 ฮูล่าฮูบ ขยับวันละนิด พิชิตพุง โรงเรียนบ้านน้ำตก 27 เม.ย. 2562
100 โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ร่างกายแข็งแรง 28 เม.ย. 2562
101 สุขภาพดีทำได้ทุกวัน 27 เม.ย. 2562
102 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 27 เม.ย. 2562
103 ขยับกาย สบายชีวี ด้วยการรำมโนราห์ โดยโรงเรียนอนุบาลพรอุดม 27 เม.ย. 2562
104 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ 1 พ.ค. 2562
105 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่โดยใช้ท่ารำตบมะผาบและท่ารำฟ้อนดาบ 23 พ.ค. 2562
106 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 27 เม.ย. 2562
107 บ้านแหลมยางนาสดชื่น แจ่มใส ร่วมใส่ใจออกกำลังกาย 27 เม.ย. 2562
108 โครงการสนามเด็กเล่นเสริมสร้างปัญญาพัฒนาสุขภาพ 27 เม.ย. 2562
109 โครงการเด็กไทยไร้พุง โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สำนักงานเขตสายไหม 29 ก.ค. 2562
110 โครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อ เพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆ 28 เม.ย. 2562
111 โครงการออกกำลัง เดินเต้น เล่นกีฬา โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 28 เม.ย. 2562
112 รำวงย้อนยุดสร้างความสุขให้ช่าวชุมชนบ้านใหม่เสาสุง 28 เม.ย. 2562
113 ไม้พองเพื่อสุขภาพ 28 เม.ย. 2562
114 โครงการการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อสุขภาพ 28 เม.ย. 2562
115 ความฝันแห่งอนาคต 28 เม.ย. 2562
116 โครงการกีฬาในชุมชน 28 เม.ย. 2562
117 โครงการฟุตบอลสร้างสุขภาพและความรักสามัคคีให้กับชุมชนบ้านชี 28 เม.ย. 2562
118 พัฒนาความฝันสู่การเดินหน้าอนาคต 28 เม.ย. 2562
119 โครงการกีฬาในบ้านหนองฉาง 28 เม.ย. 2562
120 โครงการกีฬาในบ้านหนองฉาง 28 เม.ย. 2562
121 โครงการ E-Sport 28 เม.ย. 2562
122 ศิลปะการต่อสู่ประกอบจังหวะ คีตะมวยไทย 28 เม.ย. 2562
123 โครงการบาสเกตบอลเพื่อเด็กๆ 28 เม.ย. 2562
124 การออกกำลังกายแบบผ้าขาวม้ามันตราของนักเรียนเมืองหนองบัวลำภู 2 ธ.ค. 2562
125 โครงการ E-Sport 28 เม.ย. 2562
126 ปลูกผักทำสวน 28 เม.ย. 2562
127 นวดฝ่าเท้า 4 พ.ค. 2562
128 ไม้พองเพื่อสุขภาพ 28 เม.ย. 2562
129 โครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อ เพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆ 28 เม.ย. 2562
130 ทำนาได้เงิน 28 เม.ย. 2562
131 เปตองพัฒนาสุขภาพเยาวชน 28 เม.ย. 2562
132 โครงการบริหารกายด้วยไม้พลอง เพื่อสุขภาพของชาวชุมชนบ้านบางเลา 28 เม.ย. 2562
133 เตะหน่อย ต่อยนิด ฟิตนาน กับคีตะมวยไทยโรงเรียนวัดสีบัวทอง 28 เม.ย. 2562
134 กีฬาเปตองชุมชนบ้านบางจิก อ.หันคา จ.ชัยนาท 29 เม.ย. 2562
135 Zumba ประยุกต์ ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลา 29 เม.ย. 2562
136 โครงการบริหารกายด้วยไม้พลอง เพื่อสุขภาพของชาวชุมชนบ้านบางเลา 29 เม.ย. 2562
137 โครงการออกกำลังวันละนิด จิตแจ่มใส ไร้โรคา 30 เม.ย. 2562
138 สุขนิสัยดี จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง 2 พ.ค. 2562
139 บันไดมวย 2 พ.ค. 2562
140 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมทางกาย โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 2 พ.ค. 2562
141 โครงการ ฮูลฮูปวัยใสใส่ใจลดอ้วนลดพุง 2 พ.ค. 2562
142 โครงการฝึกยุทธลีลามวยไทย 2 พ.ค. 2562
143 โครงการการออกกำลังกายหนองสองห้องในรูปแบบโยคะ 2 พ.ค. 2562
144 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมัธยม 2 พ.ค. 2562
145 เขาวังออกกำลังทุกวันพุธ 2 พ.ค. 2562
146 สุขภาพดี ชีวีสุขสัน 2 พ.ค. 2562
147 พัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอล 2 พ.ค. 2562
148 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยใช้จักรยาน 2 พ.ค. 2562
149 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 2 พ.ค. 2562
150 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอ้วนในโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จังหวัดราชบุรี 2 พ.ค. 2562
151 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 2 พ.ค. 2562
152 โครงการเต้นเปลี่ยนชีวิต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 พ.ค. 2562
153 โครงการอบรมผู้นำด้านการออกกำลังกายแอโรบิค 2 พ.ค. 2562
154 พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมัธยม 2 พ.ค. 2562
155 โครงการพัฒนาดัชนีมวลกายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2 พ.ค. 2562
156 ขยับกาย สบายชีวี 2 พ.ค. 2562
157 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายเเละกีฬาเพื่อสุขภาพ 2 ก.ย. 2562
158 นวดฝ่าเท้า 2 พ.ค. 2562
159 โครงการพัฒนาหลักสูตรฟุตซอลระดับมัธยม1-3 2 พ.ค. 2562
160 โครงการส่งเสริมสุขภาพจังหวัดเชรบุรี 2 พ.ค. 2562
161 ฟุตบอล 2 พ.ค. 2562
162 พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมํธยม 2 พ.ค. 2562
163 สุขภาพดีที่บ้านพุตะเคียน 2 พ.ค. 2562
164 กิจกรรมออกกำลังการด้วยการเดิน วิ่ง 2 พ.ค. 2562
165 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนปากคลองมะขามเฒ่า 4 พ.ค. 2562
166 โครงการส่งเสริมสุขภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ฯ 2 พ.ค. 2562
167 กิจกรรมออกกำลังกาย 2 พ.ค. 2562
168 กิจกรรมออกกำลังกาย 2 พ.ค. 2562
169 วอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ 2 พ.ค. 2562
170 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายของนักเรียน 2 พ.ค. 2562
171 ประถมศึกษา 2 พ.ค. 2562
172 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในนักเรียนโรงเรียนวัดศรีเมือง 2 พ.ค. 2562
173 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2 พ.ค. 2562
174 ออกกำลังกาย สบายชีวี ด้วยวิถี Sports Dance 5 พ.ค. 2562
175 กีฬาสร้างสุข สร้างสรรค์ สร้างภูมิคุม 31 ต.ค. 2562
176 คลองบางกะสี โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 11 พ.ค. 2562
177 สวนสนุก สุขหรรษา ช่วยชีวาพาสุขใจ 11 พ.ค. 2562
178 โครงการ Active play Active learning thinking for health of klongpraratpreang school. 11 พ.ค. 2562
179 กีฬาพาสนุก 13 พ.ค. 2562
180 ยางยืดเพื่อสุขภาพ 16 พ.ค. 2562
181 ส.ว.ธ สดใสไร้พุง 11 พ.ค. 2562
182 โครงการ แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย โรงเรียนคลองหลุมลึก 11 พ.ค. 2562
183 โครงการฮูล่าฮูปเพื่อสุขภาพ 11 พ.ค. 2562
184 ส่งเสริมการเล่นของนักเรียนโรงเรียนวัดสลุดด้วยกิจกรรมลูกเสือ 11 พ.ค. 2562
185 แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย 11 พ.ค. 2562
186 ลานกิจกรรม Active play good health 11 พ.ค. 2562
187 APAL รร.วัดบางพลีใหญ่ใน 11 พ.ค. 2562
188 สนามกายขยายพลัง 11 พ.ค. 2562
189 กิจกรรมกายสุข ใจสุข อารมณ์ดี 11 พ.ค. 2562
190 พัฒนาศักยภาพสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 11 พ.ค. 2562
191 การละเล่นพื้นบ้าน 11 พ.ค. 2562
192 โครงการส่งเสิรมสุขภาพดีศรีคอลาด 11 พ.ค. 2562
193 สีล้ง ส่งเสริม สุขภาพ (โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี) 11 พ.ค. 2562
194 กิจกรรมทางกายสร้างกายสร้างใจ 11 พ.ค. 2562
195 ส่งเสริมสุขภาพทางกายพัฒนาสู่การเรียนรู้ 11 พ.ค. 2562
196 กิจกรรมทางกายสร้างสุขโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 11 พ.ค. 2562
197 โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยศิลปการแสดงโขน 11 พ.ค. 2562
198 กิจกรรมทางกายสร้างกายสร้างใจ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 11 พ.ค. 2562
199 กิจกรรมทางกายสร้างกายสร้างใจ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 11 พ.ค. 2562
200 สวนสนุกสุขสันต์ 11 พ.ค. 2562
201 โครงการจัดกิจกรรมทางกาย ผ่านทักษะชีวิต 4 ประการ 11 พ.ค. 2562
202 ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในโรงเรียน 11 พ.ค. 2562
203 เด็กไทยสุขภาพดี 11 พ.ค. 2562
204 โครงการส่งเสริมกีฬา 11 พ.ค. 2562
205 โครงการฮูล่าฮูปเพื่อสุขภาพ 11 พ.ค. 2562
206 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 11 พ.ค. 2562
207 ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "โรงเรียนวัดดอกไม้ ใส่ใจสุขภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1" 13 พ.ค. 2562
208 พัฒนาทางด้านร่างกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 13 พ.ค. 2562
209 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) 13 พ.ค. 2562
210 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AND Healthy โรงเรียนบ้านสันติธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 13 พ.ค. 2562
211 กิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนแม่กาห้วยเคียน 13 พ.ค. 2562
212 โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางกายสำหรับเด็กประถมศึกษาโรงเรียนบ้านวังม่วง 13 พ.ค. 2562
213 ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกาย ห่างไกลโรคภัยด้วยลีลาบาสโลบิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 13 พ.ค. 2562
214 ส่งเสริมการเล่น “เฟิร์ม ฟิต”พิชิตโรค โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 13 พ.ค. 2562
215 กิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายเด็กประถม 13 พ.ค. 2562
216 ปั่นจักรยาน 13 พ.ค. 2562
217 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายเเละกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 13 พ.ค. 2562
218 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางการเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้รมัธยมศึกษาปีที่3 13 พ.ค. 2562
219 กิจกรรมทางกาย เพาะพันธ์ุปัญญา โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 17 พ.ค. 2562
220 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
221 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
222 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
223 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
224 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
225 ออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
226 โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 21 พ.ค. 2562
227 การละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 21 พ.ค. 2562
228 สุขภาพดี ชีวีสดใส 23 พ.ค. 2562
229 สุขภาพดี ชีวิสดใส ร.ร.หนองตูมหนองงูเหลือม 23 พ.ค. 2562
230 โครงการกายใจ สดใส แข็งแรง โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 27 พ.ค. 2562
231 ขยับกาย สไตล์ น.บ. 28 พ.ค. 2562
232 คีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพ 28 พ.ค. 2562
233 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกาย โรงเรียนวัดลำพระยา 1 มิ.ย. 2562
234 กีฬาพื่นบ้าน พัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในโรงเรียน 2 มิ.ย. 2562
235 PA SMD KKU. 24 มิ.ย. 2562
236 ออกกำลังกายดี กินผักผลไม้ได้ 400 กรัม 8 ก.ค. 2562
237 การละเล่นเด็กไทยใส่ใจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 22 ส.ค. 2562
238 กระโดดเชือกเพื่อสุขภาพ 30 ก.ย. 2562
239 เปตองพัฒนาสุขภาพเยาวชน 11 ต.ค. 2562
240 โครงการวัยเรียนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 15 ต.ค. 2562

กิจกรรมโครงการ

รวมงบประมาณตามแผนงาน 0.00 บาท